Tjänster

Vi strävar efter kvalité och service

För oss är det mycket viktigt att utförda uppdrag alltid är till kundens belåtenhet


Vi har därför alltid en personlig kontakt för att kunna utföra våra uppdrag enligt överenskommelse och för att kunna tillgodose olika önskemål, små eller stora.

Naturligtvis arbetar vi alltid med hög kvalité, kompetens och säkerhet. Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner som företag.


Välkommen att kontakta oss för konsultation eller för att boka ett möte!

Grävning


 • Grävning exempelvis för kabel, parkeringsyta eller pool

 • Grävning och anläggning av enskilda avlopp med markbädd, infiltration eller reningsverk

 • Husgrunder, från grävning till mark- och betongarbeten

 • Husdränering från grävning till färdig isolering på vägg

 • Grävning för arkeologiska utgrävningar

Transport


 • Transporter av material eller maskiner, paket och gods

 • Leveranser av grus, schakt och jord

Övrigt

 • Byte/reparation av vatten/avlopp/dränerings ledningar

 • Trädgårdsarbeten, allt från grävning och tomtplanering till gräsmatta och plattläggning.

 • Vägunderhåll exempelvis dikning, grusning, buskning och skyltning.

 • Snöröjning och sandning

 • Trädfällning

 • Svetsarbete